Poprzednia Strona Sakura no Yama So-Honbu Dojo Strona domowaJujutsu-aikujujutsu Kobudo Kenkyukai Senta So-Honbu

Sakura no Yama So-Honbu Dojo

Pierwsze dojo sztuk walki w Chrzelicach powstało w 1980 roku. Mieściło się w sali wiejskiej w starej karczmie. Odbywały się tam pierwsze treningi samoobrony i judo. Uczestniczyli w nich chłopcy z Chrzelic i okolic. Stan taki z małymi przerwami utrzymywał się do 1990 roku. W tym okresie od 1985 roku istniała już sekcja w Opolu, dlatego też częstotliwość zajęć w Chrzelicach zmniejszyła się.

Na początku 1995 roku podjąłem decyzję o wyremontowaniu starej kuźni, będącej częścią mojego domu w Chrzelicach. W maju miejsce na dojo było już gotowe i rozpoczęły się pierwsze treningi, które odbywały się na betonowej posadzce, na której była tylko wykładzina, dywany i dwa materace gimnastyczne. Jesienią 1996 roku w dojo została położona drewniana podłoga. Powoli miejsce to zaczęło się upodabniać do prawdziwego dojo sztuk walki. Brakowało tylko maty z prawdziwego zdarzenia. Tatami w dojo zostało położone dopiero w lutym 1998 roku. Od tego momentu zaczęły się częściej odbywać zajęcia, staże i związane z tym przyjazdy gości z kraju.

Wtedy to dojo stało się głównym miejscem treningów w Centrum KOBUDO KENKYUKAI i zostało nazwane Yama no Sakura Dojo. Jednak po dwóch latach zmieniłem nazwę na Sakura no Yama So-Honbu Dojo Sakura no Yama So-Honbu Dojo. Nazwa ta obowiązuję do dzisiaj. Dojo w takiej postaci funkcjonowało w moim domu prawie do końca października 2006 roku.

Piątego listopada przeniosłem dojo do budynku po byłej szkole, kilkadziesiąt metrów od starego dojo. Tam bowiem dzięki remontowi budynku powstało Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, a jedna z sal została przystosowana to prowadzania zajęć sportowo-rekreacyjnych. W tej sali na dwukrotnie większej powierzchni rozpoczęły się pierwsze treningi. Zostały zainstalowane specjalne uchwyty na szynach pod sufitem, na których zastały zawieszone liny, drążek oraz worek treningowy. Dwa tygodnie później po małych przeróbkach na nowej sali przeniosłem tam tatami z poprzedniego dojo. Rozpoczęły się już regularne zajęcia. W lipcu 2007 roku dzięki sponsorowi została zakupiona druga część tatami i cała powierzchnia dojo została już przystosowana do treningów sztuk walki.Sakura no Yama So-Honbu DojoEryk Murlowski

Poprzednia Strona   Strona domowa