Poprzednia Strona Historia powstania i działalności
Centrum Jujutsu - Aikijujutsu KOBUDO KENKYUKAI
Strona domowa 

Oficjalną datą powstania Centrum KOBUDO KENKYUKAI w Polsce jest dzień 5 listopada 1989 roku, kiedy to uchwała Zarządu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki powołała je do życia. Ta uchwała to jednak tylko jeden z wielu etapów powstawania i rozwoju autonomicznego Centrum, które powstało na bazie pierwszej sekcji jujutsu założonej w styczniu 1985 roku w Opolu. Sekcja wpierw działała przy ognisku TKKF "Belferek", później przy Ognisku TKKF "Kobudo Kenkyukai", a następnie Opolskim Ośrodku Japońskich Sztuk Walki KOBUDO KENKYUKAI. Właśnie głównym zalążkiem powstania Centrum KOBUDO KENKYUKAI było założenie w kwietniu 1988 roku Opolskiego Ośrodka Japońskich Sztuk Walki KOBUDO KENKYUKAI. Oprócz tego na powstanie Centrum złożyło się jeszcze wiele innych działań i sytuacji związanych nie tylko ze środowiskiem sztuk walki w Polsce. Pomysł założenia w Opolu pierwszej sekcji jujutsu, później zaś Opolskiego Ośrodka Japońskich Sztuk Walki, a następnie Centrum KOBUDO KENKYUKAI to niezaprzeczalnie inicjatywa Eryka Murlowskiego, zrealizowana z pomocą ćwiczących w opolskiej sekcji oraz kilku innych pomocnych mu osób (np.: Adam Twardy, Zbigniew Struk, Józef Mroczek, Andrzej Auguściak, Igor Tichanowicz, Andrzej Grześka, Zdzisław Muszyński, Andrzej Jakiel, Andrzej Badeński - pierwszy skład zarządu w 1989 roku). Pomocne w tym względzie były także jego kontakty z zagranicznymi specjalistami z zakresu sztuk walki (Anglia, Dania, Francja, Kalifornia, Niemcy, Szwecja). Przez 17 lat siedziba Centrum mieściła się w Opolu, jednak pod koniec 2006 roku została podjęta decyzja zmian prawnych w Centrum. Postanowiono zmienić formę z autonomicznego Centrum przy Federacji na Stowarzyszenie Kultury Fizycznej posiadające osobowość prawną. Z tego też powodu z końcem 2006 roku zakończyła się przynależność Centrum do Federacji. Z uwagi na to, że pierwsze stałe oficjalne dojo Centrum - Sakura no Yama zostało otwarte w 1996 roku w Chrzelicach, postanowiono przenieść tam także siedzibę Centrum. W podanych poniżej działach opisane są różne wydarzenia związane z rozwojem jujutsu w Polsce i w Opolu w których brał udział Eryk Murlowski, jego uczniowie i przyjaciele z innych sekcji, ośrodków czy też organizacji sztuk walki.TRUDNE POCZĄTKI
OD KATOWIC DO WARSZAWY
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W OPOLU
WSPÓŁPRACA Z DYSKUSYJNYM KLUBEM WSCHODNICH SZTUK WALKI (DKWSW) W STRZELCACH OPOLSKICH
STUDENCI OPOLSKIEJ SEKCJI JUJUTSU