Kalisz 10-13 VI 2004

W dniach 10-13 czerwca 2004 roku w Kaliszu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencji dla służb mundurowych (COSSW Kalisz), w ramach którego odbyło się XI gasshuku yawara, które prowadził sensei Terry Wingrove (9 dan) wraz ze swoim asystentem Lenym Davies`em (4 Dan) oraz uczniami z Anglii: Samuelem, Glenem, Nigelem, Imranem, Haroonem i Amirem. Hanshi Terry Wingrove był wśród kilkunastu mistrzów nauczających (z kraju i zagranicy) głównym gościem prowadzącym. W seminarium tym wzięło udział ponad 100 osób kraju, w tym wielu uczestniczących już w poprzednich krajowych i zagranicznych seminariach yawara. Uczestniczyli też w tym seminarium przedstawiciele Centrum Kobudo Kenkyukai (z ośrodków - Gdańsk, Jastrzębie, Opole, Andrychów) spośród których instruktor Waldemar Pschemus po piętnastu latach trenowania z hanshi Terry Wingrove został jego drugim oficjalnym uczniem (deshi). Decyzję tę sensei Terry podjął w ostatnim dniu seminarium (13 czerwca 2004 roku) w obecności Eryka Murlowskiego i tłumacza Marka Sadowskiego z Warszawy, a była ona konsekwencją zapytania go przez Waldemara czy mógłby zostać jego oficjalnym deshi. Rok później sensei Terry mianował go oficjalnym przedstawicielem na Niemcy z ramienia IJJF i SEIBUKAN. Przyjazd sensei Terry`ego Wingrove do Polski na XI Gasshuku Yawara było zakończeniem jego 15-letniego etapu nauczania w Polsce oraz udziału w tworzeniu historii jujutsu w naszym kraju. Było też nie tylko dużą szansą dla nas na lepsze poznanie japońskiego Nihon Jujutsu, ale zarazem doskonałym podsumowaniem 100-letniej historii jujutsu w Polsce (1904-2004). Jednym ze specjalnych gości na seminarium był mistrz judo Ryszard Zieniawa (7 dan) z Gdańska, który poznał wtedy sensei Wingrove, co spowodowało, że poprosił go o zorganizowanie kolejnego seminarium yawara w Gdańsku. Rok później w maju odbyło się XIII gasshuku yawara zorganizowane przez gdański oddział Centrum Kobudo Kenkyukai.

W ostatnim dniu seminarium w jednej z sal COSSW w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków Centrum KOBUDO KENKYUKAI, w którym brali udział: Adam Twardy, Eryk Murlowski, Waldemar Pschemus, Bartosz Zawada, Robert Bober, Piotr Wichłacz, Grzegorz Grinig, Zygmunt Plich, Piotr Pohnke i Krzysztof Marcinek. Poruszano wtedy nowe zasady działania Centrum we współpracy z Terrym Wingrove oraz ustalono działalność ośrodków krajowych jak i terminy przyszłych szkoleń w kraju.


Techniki yawara
Trening, pokazy
Pamiątkowe zdjęcia
Czas wolny